Miljøvenlig Emballage FAQ

FAQ miljøvenlig emballage

Her kan du få svar på dine spørgsmål om Futuras nye emballage, der er mere miljøvenlig. 

Hvad betyder det, at vores emballage er mere miljøvenlig?

Bøtterne er nu fremstillet af recirkuleret plastik fremfor nyt plastik. Derudover er etiketterne nu fremstillet af plastik fra fornybare ressourcer. Emballagen er desuden genanvendelig. Hvis du sorterer den som plastaffald, indgår den derfor i en cirkulær proces, hvor den igen kan genopstå som nyt materiale. Emballagen bidrager således til en mere cirkulær økonomi hvor der er fokus på højere grad af genbrug og genanvendelse af produkter.

Futuras samlede emballagebehov efterlader et mindre klimaaftryk end den tidligere emballage som svarer til ca. 3.3 ton mindre CO2 udledning om året.

Ved den nye emballage bruger vi 2 forskellige bøtter. Vores basis produkter er i en hvid bøtte der består af 48 % genanvendt plast og 50 % konventionel plast. De resterende 2 % er farve. De produkter med tilføjede egenskaber er i transparente bøtter, så man kan se de forskellige kapsler og tabletter. De transparente bøtter består af 100 % genanvendt plast. På sigt ønsker vi at producere alle bøtterne i 100 % genanvendt plast.

Hvad med lågene?

Desværre har konsekvenserne af Covid-19 gjort at vores leverandør ikke kan levere låg i plast fra fornybare ressourcer til den første produktion, som vi har sendt ud i butikkerne. Indtil vi får de rigtige låg, bruger vi låg i konventionel plast.

At de første emballager er med låg i konventionel plast, får ikke betydning for, hvorvidt hele emballagen kan genanvendes. Både låg og bøtte kan stadig genanvendes og derved sendes ind i den cirkulære økonomi, hvor plasten kan genanvendes igen og igen.
I løbet af efteråret forventer vi at have låg fra fornybar ressourcer på vores produkter i den nye emballage.

Hvor kommer den genanvendte plast fra?

Bøtterne er fremstillet af genanvendt plast (r-PET), som stammer fra plastaffald. Der er tale om plastaffald, som er indsamlet efter brug og efterfølgende renset og omdannet til ny plast.

r-PET er PETs mere miljøvenlige storesøster da den er lavet af brugt plast fremfor ny plast. PET er en almindelig anvendt type plastik, som fremstilles af olie. Denne type plastik anvendes blandt andet til emballage i fødevareindustrien som fx til fremstilling af drikkevandsflasker, ketchup, juice mm.

Hvad er plast fra fornybare ressourcer?

Det er plastik udvundet af fornybare materialer som for eksempel husholdnings- og industriaffald fra planter og fødevarer. Forskellige restprodukter kan nemlig bruges til at fremstille plastik fremfor fossile ressourcer som fx olie og naturgas. Når vi bruger fornybare ressourcer omdannes materialet til plastik. Det foregår via et certificeret masseberegningsprincip.

Etiketterne er baseret på et restprodukt fra træindustrien. Vi har valgt at benytte masse fra restprodukter fremfor plantemateriale direkte, da vi mener, at det er en god udnyttelse af ressourcerne. Ved at bruge restprodukter undgår man nemlig at lægge beslag på landbrugsarealer der også bruges til fødevareproduktion.

Hvordan sikre jeg min tomme emballage indgår i en miljøvenlig værdikæde?

Efter brug skal emballagen sorteres som plast. Låg, bøtte og etiket skal ikke skilles fra hinanden før sortering. Vær opmærksom på, at der kan være særlige affaldssorteringsregler i netop din kommune. Klik ind på din kommunes hjemmeside og find ud af, hvilke regler, der gælder der, hvor du bor.